Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga za Mwaka 2019


Loading PDF...

This document is 200.3 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

08 March 2019 this version
11 February 2019
Assented to