Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya za Mwaka 2019


Loading PDF...

This document is 199.5 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

15 March 2019 this version
27 August 2018
Assented to