Sheria Ndogo za (Ushuru wa Masoko, Minada na Magulio) za Halmashauri ya Jiji la Tanga, 2019


Loading PDF...

This document is 113.3 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

15 March 2019 this version
01 January 2019
Assented to