Sheria Ndogo za (Ushuru wa Masoko, Minada na Magulio) za Halmashauri ya Jiji la Tanga, 2019

Government Notice 208 of 2019


Loading PDF...

This document is 113.3 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

15 March 2019 this version
01 January 2019
Assented to