Sheria Ndogo za (Ushuru wa Mazao ya Uvuvi) za Halmashauri ya Jiji la Tanga za Mwaka, 2019

Government Notice 209 of 2019


Loading PDF...

This document is 114.5 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

15 August 2019 this version
01 March 2019
Assented to