Sheria Ndogo za (Ushuru wa Mazao ya Uvuvi) za Halmashauri ya Jiji la Tanga za Mwaka, 2019


Loading PDF...

This document is 114.5 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

15 August 2019 this version
01 March 2019
Assented to