Sheria Ndogo za (Ushuru wa Nyumba za Kulala Wageni) za Halmashauri ya Jiji la Tanga za Mwaka, 2019

Government Notice 210 of 2019


Loading PDF...

This document is 92.6 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

15 March 2019 this version