Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo za Mwaka, 2019


Loading PDF...

This document is 163.0 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

22 March 2019 this version
05 March 2019
Assented to