Sheria Ndogo za (Ushuru wa Masoko na Magulio) za Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo za Mwaka, 2019


Loading PDF...

This document is 123.5 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

22 March 2019 this version
01 March 2019
Assented to