Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya ya Kakonko za Mwaka, 2019


Loading PDF...

This document is 159.0 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

22 March 2019 this version
01 March 2019
Assented to