Notisi ya Tarehe ya Kuanza Kutumika kwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Mwaka, 2023

Related documents

Loading PDF...

This document is 64.0 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

History of this document

28 April 2023 this version
25 April 2023
Assented to