Notisi ya Tarehe ya Kuanza Kutumika kwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Mwaka, 2023

Related documents

Tanzania

Notisi ya Tarehe ya Kuanza Kutumika kwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Mwaka, 2023

Government Notice 236 of 2023

 
[This is a stub. Please see the publication document for the original content.]
▲ To the top

History of this document

28 April 2023 this version
25 April 2023
Assented to