Kanuni za Uchaguzi wa Mwenyekiti wa Kitongoji Katika Mamlaka za Miji Midogo Na.371,2019.

In force: 
Yes

Sub legislation grou