KANUNI ZA USIMAMIZI WA MAZINGIRA (ADA NA TOZO), 2008