SHERIA NDOGO (ADA NA USHURU) ZA HALMASHAURI YA WILAYA YA MLELE ZA MWAKA 2017