SHERIA NDOGO YA (UANZISHAJI MFUKO WA ELIMU) WA HALMASHAURI WILAYA YA KAKONKO, 2019