SHERIA NDOGO ZA (ADA NA USHURU) HALMASHAURI YA MANISPAA YA MOSHI ZA MWAKA, 2019.