SHERIA NDOGO ZA (ADA NA USHURU) ZA HALMASHAURI YA MANISPAA YA SINGIDA ZA MWAKA, 2019.