SHERIA NDOGO ZA (ADA NA USHURU) ZA HALMASHAURI YA MANISPAA YA SUMBAWANGA ZA MWAKA 2019