SHERIA NDOGO ZA (ADA NA USHURU) ZA HALMASHAURI YA MANISPAA YA SUMBAWANGA ZA MWAKA 2019

In force: 
Yes

Sub legislation grou