SHERIA NDOGO ZA (ADA NA USHURU) ZA HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA, ZA MWAKA 2017