SHERIA NDOGO ZA (ADA NA USHURU) ZA HALMASHAURI YA MJI WA TARIME 2013