SHERIA NDOGO ZA HALMASHAURI YA MJI GEITA (ADA NA USHURU) ZA MWAKA 2013