SHERIA NDOGO ZA (HIFADHI YA BARABARA) ZA HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA, 2017