SHERIA NDOGO ZA (KILIMO KWANZA NA USALAMA WA CHAKULA) ZA HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA, 2017