SHERIA NDOGO ZA (KILIMO KWANZA NA USALAMA WA CHAKULA) ZA HALMASHAURI YA WILAYA YA MBEYA, 2019

In force: 
Yes

Sub legislation grou