SHERIA NDOGO ZA (KILIMO NA HIFADHI YA CHAKULA) ZA HALMASHAURI YA WILAYA YA MALINYI, ZA 2017