SHERIA NDOGO ZA (UANZISHAJI WA MFUKO WA AFYA YA JAMII WA TIBA KWA KADI) ZA HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA, ZA MWAKA 2017