SHERIA NDOGO ZA (UANZISHAJI WA MFUKO WA AFYA YA JAMII) ZA HALMASHAURI YA WILAYA YA KYELA (MAREKEBISHO) ZA MWAKA, 2017