SHERIA NDOGO ZA (UDHIBITI BIASHARA YA MAZAO YA MISITU) HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA ZA MWAKA, 2017