SHERIA NDOGO ZA (UENDELEZAJI ARDHI KATIKA MANISPAA YA SUMBAWANGA) ZA MWAKA 2019