Sheria Ndogo Za (Usafi Wa Mazingira) Za Halmashauri Ya Manispaa Ya Musoma Za Mwaka 2010 Ya Sheria Ya Serikali Za Mitaa Mamlaka Za Miji