SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA HUDUMA) ZA HALMASHAURI YA JIJI LA DAR ES SALAAM ZA MWAKA, MWAKA 2017