SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA HUDUMA) ZA HALMASHAURI YA MANISPAA YA UBUNGO, 2019

In force: 
Yes

Sub legislation grou