SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA HUDUMA) ZA HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA, 2017