SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA MADINI YA UJENZI) HALMASHAURI YA WILAYA YA MALINYI MWAKA 2017