SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA MASOKO, MINADA NA MAGULIO) ZA HALMASHAURI YA JIJI LA TANGA, 2019