SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA MASOKO, MINADA NA MAGULIO) ZA HALMASHAURI YA JIJI LA TANGA, 2019

In force: 
Yes

Sub legislation grou