SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA MASOKO NA MAGULIO) ZA HALMASHAURI YA MANISPAA YA UBUNGO ZA MWAKA, 2019