SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA MAZAO MCHANGANYIKO) ZA HALMASHAURI WILAYA YA TANDAHIMBA ZA MWAKA, 2013