SHERIA NDOGO ZA (USHURU WA NYUMBA ZA KULALA WAGENI) ZA HALMASHAURI YA JIJI LA TANGA ZA MWAKA, 2019

In force: 
Yes

Sub legislation grou