SHERIA NDOGO ZA (UVUNAJI WA MAJI YA MVUA) ZA HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA, 2017