SHERIA NDOGO ZA(USHURU WA MAZAO YA UVUVI) ZA ALMASHAURI YA JIJI LA TANGA ZA MWAKA, 2019