SHERIA NDOGO (Zimetungwa chini ya kifungu cha 153) SHERIA NDOGO ZA (USAFI WA MAZINGIRA) ZA HALMASHAURI YA WILAYA YA ROMBO ZA MWAKA 2019