SHERIA YA SERIKALI ZA MITAA (MAMLAKA ZA MIJI) (Sura ya 288)