Tanzania Government Gazette dated 2016-01-01 number 1

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA97 { Januari, 2016

oom GAZETI
DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/=

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
—_(Iy-—_

Linatolewa kwaIdhini yaSerikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk.
Taarifa ya Kawaida Uk.
4/6
| Kampuni Zilizobadilisha Jina ........-. Na. 11-24
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka..........++ Nal seseees Na.25 .6/8
et Na.2 2 Maombi ya Vibali vya Kutumia Maji peckghrsc
Notice re Supplement .........sseeseceseeeeee retes 8
2/3 Kupotea/Kuungua kwaLeseni yaMakazi.......Na.26
Kupotea kwaHati za Kumiliki Ardhi occ Na. 3-7 rsal Servi ce
Na.8 3 Public Register of Unive
Kupotea kwa Leseni ya Makai...
9/59
3/4 PrOVESION sescssscsorersneeetnverseetsteeretsnesesernseeNL 27
Kufutwa kwa Leseni ya MakaZi «sesso Na.9 28 59/60
Mabaraza ya peti a Na.l0 Inventory of Unclaimed Property ...... ce Na.
Uteuzi wa Wajumbe wa eesesese eesseseentssnceseeenesen 4
ta Nyumba .....ececsecsees

KA
KUAJIRIWA NA KUKABIDHTWA MADARA
KuwaAfisa Kazi I] kuanzia tarehe 09/08/2015
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 1
SHOMA M. GIBBE
tarehe 11/
KATIKA © | Kuwa Msaidizi wa Kumbukumbu I kuanzia
WATUMISHI WALIOTHIBITISHWA KAZINI
08/2015
MKOA WASHINYANGA
TupEGIGWE I. KANGELE
tarehe 18/
Kuwa Msaidizi wa KumbukumbuI kuanzia
Kuwa Afisa Tawala I] kuanzia tarehe 11/08/2015
08/2015
Juvenary M. BYEKWASHO
Happiness J. ASSENGA
KuwaAfisa Tawala II kuanzia tarehe 12/08/2015 ia tarehe 20/
Kuwa Msaidizi wa KumbukumbuI kuanz
BaBina M. QarEs!
08/2015
KuwaAfisa Tawala II kuanzia tarehe 13/08/2015
MEctrRIDA F. MKUNGU
BarAKA M. MANONO /2015
Kuwa Afisa Utamaduni II kuanzia tarehe 18/08
Kuwa Afisa Tawala II kuanzia tarehe 14/08/2015
MariAM SALUM ALLY
HarietHi E. Maro
Saipt Y. MBWANA ndelea
/2015 Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka- (/nae
Kuwa Mkaguzi wa Ndani II kuanzia tarehe 07/08
‘ tazama Ukurasa wa60):-
Aipan A. NCiimb!
yakiwa ya manufaa
kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo,
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, enti ya Utumishi wa
Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejim
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. ya Jumamosi ya kila Jus
za Ofisi 2118531/4. Kabla
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu

i, Dar es Salaam — Tanzania
Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikal