Tanzania Government Gazette dated 2016-01-08 number 2

ISSN 0856 -0323

MWAKA WA 97 8 Januari, 2016

TOLEO NA.2 GAZETI
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

~ JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
SO

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALITYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re SUPPIGIMENE sescescsssocserseseeeveveenseendieanees Na. 29 63/4 Final Meeting in Members Voluntary
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi............ Na.30 64 Winding Up...... .scassssssnesssseeweresecmnnreneess Na.32-3 65
Ilani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa Makampuni Yaliyobadilisha Jina................ Na. 34-53 65/8
Kipande cha Ardhii us... ceececeeeeseseseeeeeeeeteees Na.31 64 ° Inventory of Unclaimed Property .............+ Na. 54-5 68/9

TAARIFA YA KawalDA Na. 29 Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya
ya Kilwa, 2016 (Tangazola Serikali Na. 22 lamwaka 2016).
Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Regulation,
Orders and Kanuni za Kudumu asset out below have been Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya
issued and are published in Subsidiary Legislation ya Bariadi, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 23 la mwaka
Supplement No. 2 dated 8" January, 2016 to this number 2016). ‘
of the Gazette:-
Sheria Ndogo za (Ushuru wa Magulio na Minada) za
Sheria Ndogo za (Kodi ya Huduma) za Halmashauri ya Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi, 20:6 (Tangazola
Wilaya ya Kilwa, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 19 la Serikali Na. 24 lamwaka 2016).
mwaka 2016).
Sheria Ndogo za (Hifadhi ya Mazingira) za Halmashauri ya
Sheria Ndogoza (Hifadhi ya Mazingira na Vyanzo vya Maji) Wilaya ya Bariadi, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 25 la
za Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa, 2016 (Tangazo la mwaka 2016).
Serikali Na. 20 lamwaka 2016).
Sheria Ndogo za (Ushuru wa Mazao) za Halmashauri ya
Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Bodi ya Mfuko wa Elimu) Wilaya ya Bariadi, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 26 la
za Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa, 2016 (Tangazola mwaka 2016).
Serikali Na. 21 lamwaka 2016).

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa ummayawezakuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania