Tanzania Government Gazette dated 2016-01-22 number 4

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 22 Januari, 2016

TOLEO NA. 4 GAZETI
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
(

Linatolewa kwaIdhini ya Serikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement..........eeeeeeeeeeeeees Na. 93 81 Daftari la Makampumi...........ceceseeeeceeeeeereees Na. 105/9 84
The Land Registration Act ..........cceeeee Na.94/5 81/2
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi........ Na. 96/100 82/3 Loss of Certificate ......ccsesssssssscsssssssssssseesseees Na. 110°. 84
Kupotea kwa Leseni ya Makazi............... Na.101/2 83 | MaombiyaVibali vya Kutumia Maji........... Na. 111 “85/6
Ubatilisho wa Haki ya Kumiliki Ardhi ...... Na. 103 83
Deed Poll on Change ofName... cee Na. 112/5 86/8
Special Resolution to wind up................ Na. 104 83/4
Makampuni yatakayofutwakatika Inventory of UnclaimedProptery ................ Na. 116 88/89

TAARIFA YA KAWAIDA Na. 93 Sheria Ndogo za (Ushuru wa Masoko) za Halmashauri ya
Manispaa ya Lindi za mwaka 2016 (TangazolaSerikali
Notice is hereby given that Instrument, Sheria Ndogo Na. 60 la mwaka 2016).
and Kanuni as set out below have been issued and are
publishedin Subsidiary Legislation Supplement No. 4 dated Sheria Ndogo za (Ada ya Maendeleo ya Elimu) za
224 January, 2016 to this numberof the Gazette:- Halmashauri ya Manispaa ya Lindi za mwaka 2016
(Tangazola Serikali Na. 61 lamwaka 2016).
Instrument of the Constitution of the United Republic of
Tanzania (Grant of Remission) 2015 (GovernmentNotice Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Butiama,
No. 57 of2016). 2016 (Tangazola Serikali Na. 62 la mwaka 2016).
Sheria Ndogo za (Hifadhi za Mazingira) za Halmashauri ya
Manispaa ya Lindi za mwaka 2016 (Tangazola Serikali TAARIFA YA KAWAIDA Na. 94
Na. 58 la mwaka 2016).
THE LAND REGISTRATION ACT
Sheria Ndogo za (Kodi ya Majengo) za Halmashauri ya (Cap. 334)
Manispaa ya Lindi za mwaka 2016 (Tangazola Serikali Administration
Na. 59 lamwaka 2016).
] WILLIAM VANGIMEMBE Lukuvi, Minister for Lands,
Housing and Human Settlements Development, Hereby
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali, Dar es Salaam —Tanzania