Tanzania Government Gazette dated 2016-01-29 number 5

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 | 29 Januari, 2016

TOLEO NA.5 GAZE nl

BEI SH. 1,000/— LA DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
saecofpemmeemee
Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Guascti

~ YALIYOMO.
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement wo... Na PTF Od {lant va Kuhamisha/Kulutwa Jina la :
Appointment of Ministers and Deputy Miniliki wa Kipande cha Ardhi .........-...- Na. 129 96
MUNISters 0.0... eccececeeseseeeneesescrereeseeeetseeenetecees Na, }18 92/3 Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya
Appointmentof Ministers and Deputy Makavscrcicminiiomammaacaacs Na ISe 98
Ministers sessnseeenceetnnntenneeeseeenntecesses Na l19 93 Notice of Resolution to Wind Up
Appannent et ReneAsient Secretaries and VOWINEPT. ssccsicicccsssanictscveennonciacsecaesrecencie N& ISI 96
Deputy Permanent Secretaries sesenenannnnnsnne Na. 120 93/4 Reanyduni Hlivotadtligha fina Na. 132-51 96/9
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 121-4 94/5 H smegma —,
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ......c0.e-se1- Na. 125-6 95 Inventory of Unclaimed Property 0.00... Wa. 152-3 99/111
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki Deed Pollon Change of Name ............ Na. 154-5 1111/2
ALAN -occccccccccccccocccccecccececccceccceccssvereceseecaeese Na. 127-8 95/6 Kupotea kwa[ati za Kumiliki Ardhi ......... Na. 156-7 112

TAARIFA YA KAWAIDA Na. 117 Notice under the Plant Breeders’ Right Act, 2012
(Government Notice No. 66 of 2016).
Notice is hereby given that Notice, Proclamation and
Kanuni as set out below have been issued and are Notice under the Plant Breeders’ Right Act. 2012
published in Subsidiary Legislation Supplement No.5 dated (Government Notice No, 67 of2016).
th is “Tr OT re. tes . . . *
29" January, 2016 to this number of the Gazette: Proclamation under the Regions and Districts
(Establishment Procedure) Act (Government Notice No.
Notice under the National Prosecutions Service Act 68oar
of 2016).
(Government Notice No, 63 of 2016).
Proclamation under the Regions and Districts
Notice under the Plant Breeders’ Right Act, 2012 (Establishment Procedure) Act (Government Notice No.
(Government Notice No. 64 of 2016). 69 of 2016).

Notice under the Plant Breeders’ Right Act, 2012 Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma
(Government Notice No. 65 of 2016). - za mwaka 2016 (Tangazo la Serikali Na. 70 la mwaka 2016).

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba yaushirikiano na mengineyo. yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelckwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais—Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Sakiam —Tanzania