Tanzania Government Gazette dated 2016-02-12 number 7

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97
12 Februari, 2016

TOLEO NA.7

BET SH. 1,000/— DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
—_Y—__—_—_

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

_ Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka .............. Na. 195 15 Appointment of Assistant Registration
Notice re Supplement ....0.2...0....seseessessseecseeeseese Na. 196 16 OPFICED sees teeseesetteeenseeeisssiemeneee Na21S 29
TANZIA .....secsseessseeseersessstsseesuecunssessacsavesneesussnucenee Na. 16/9 Advertisement of Winding-Up Petition of
In the Court of Appeal of Tanzania at Dar EPFAM Lid...eeccssseeesstesssenennmeenee Na216
OS SALAAM 2... cee seccseeesseeesessseeceseesnseeeeesseeenee Na. 197
29
19/25 Special Resolution to Wind Up the
upotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 198-204 25/6 Company NBLTanzania Ltd ooo... cscs. Na.217 30
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.................. Na. 205-7 26/7 Push to Talk Tanzania Ltd Notice of De
Hlani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa Registration 00... téianccvnn NAZIS 30
Kipande cha Ardhi.....ccccccssecsscsesseescsseees Na.208 27 Kampuni Zilizobaailisha Majina............... Na. 219-24 30/1
upotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi.... Na. 209 27 Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa katika
KKupotea kwa Barua ya Toleo ......cccccccccse. Na.210-1 28 Daftari la Makampumi ..............sescseeseeneee Na. 225-6 3]
Taarifa ya Kuhawilisha Ardhi ya Kijiji ....... Na. 212-3 28/9 Uthibitisho wa Mirathi ..0....0.cccccsccssesceccecese Na. 227-8 31/2
Uteuzi wa Wenyeviti wa Mabaraza ya
Deed Poll on Change of Name .................. Na. 229-32 32/3
Ardhina Nyumba ya Wilaya .....cccecccecossese. Na.214 29 Inventory of UnclaimedProperty..0...00.........Na.233 3

KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA Kawalpa Na, 195
Kuwa Mkaguzi wa Ndani Daraja la ff kuanzia tarehe
WIZARA YA USHIRIKIANO WAAFRIKA MASHARIKI 22.12.2014
Giory D. MOLLEL
Kuwa Afisa Utumishi Daraja la Il kuanzia tarehe
Kuwa Afisa Usafirishaji Daraja la Il kuanzia tarehe
22.12.2014
12.11.2014
Ropwick KAMGUNA
Lusalo MWAMBONA
Awwa Mrakwimu Daraja la il kuanzia tarehe 22.12.20] 4
VepastusR.M.Sittm.
Kuajiriwa na kukabidhiwa Madaraka - (inaendelea
KuwaAfisa Tawala Daraja la I kuanzia tarehe 22. 12.20)4
lazama ukurasa wa 34)
SOPHIA ASSEY
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya
ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti, Yapelekwe kwa Mhariri
, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4.
Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuuwa Serikali, Dar es Salaam —Tanzan
ia