Tanzania Government Gazette dated 2016-02-19 number 8

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 19 Februari, 2016

TOLEO NA.& GAZETI
BEI SH. 1,000/= LA DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
——_Oo-__

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Postakama ,
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement.... ; -Na.234 939 na Nyumba ya Wilaya, Tabora, Mwanza
Appointment afkmbassador,ChiefofStaff na Ukerewe.. «.Na.241« 41
of the Tanzania People’s Defence Forces Special Resolution (Abbas AG industries)
and Regional Administrative Secretaries. Na.235 40 (bts ; sega Ne gaD A]
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi........ Na.236-8 40 Uiibitisho w a
a Mirathl. woe. Ma. 243 41/2
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki Deed Poll on Change ofName... wee Na 244 42
Ardhi.. sisesies . Na.239 40/1 Affidavit of Use ofNames.. wee Na. 245 42
Kupotea/Kuungua kwaLeseniyya Makazi.. Na.240 41 ' Inventory of Unclaimed Propetty... wee Na. 246 43
Uteuzi wa Wajumbe wa Mabaraza ya Ardhi Kupotea kwa Leseni ya Makazi«eee Na.247 44

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 234 Sheria Ndogo za Hati Rasmi ya (Uanzishaji wa Bodi ya
Hudumaza Afya) ya Halmashauri ya Wilaya ya |kungi,
Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Regulation 2016 (Tangazo la Serikali Na. 79 la mwaka 2016).
and Kanuni as set out below have been issued and are
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 7 dated Regulations under the Road and Fuel Tolls, 2016
19" February, 2016 to this numberof the Gazette. - (Government Notice No. 80 of2016).

Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Mfuko wa Afya ya Jamii) Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Korogwe
za Halmashauri ya Wilaya ya Ikungi za mwaka 2016 zamwaka 2016 (Tangazo la Serikali Na. 81 lamwaka 2016).
(Tangazola Serikali Na. 77 lamwaka 2016).
Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Uvinza,
Sheria Ndogo za Halmashauri ya Wilaya ya Ikungi(Ulinzi 2016 (Tangazo la Serikali Na. 82 lamwaka2016).
wa Umma) za mwaka 2016 (Tangazola Serikali Na. 78 la
mwaka 2016).

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, 8.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania