Tanzania Government Gazette dated 2016-03-04 number 10

ISSN 0856 - 0323

GAZETI
MWAKA WA 97
4 Machi, 2016

TOLEO NA.10
DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/—

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
———_Q-——_

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama —
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk.
Taarifa ya Kawaida Uk.
4/5
ASdhii c.cccescsscssescceescseenesserseeseeeeseneeeeseseecesseeeses Na.322-3
es et Na.317 1
Notice re Supplement ........ eee
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .... Na. 324

WN
In the Court fo Appeal of Tanzani a at
Certified Resolution .....ceceesceeneseeneeeeeneneee: Na. 325

A
Tabor..ececcscscccsecssececesesesreceeneeeseenereteneessnenenanenes Na.318 1/3
Notice ofAppointment of Liquidator............. Na. 326

in
Kupotea kwaLeseni ya Makazi ......-.:++e+ Na.319 4
kweny e Kipan de Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati za Kugawa
Kusudio la Kuondoa Zuio
4 ALi .ceececeesecesesceesccsescseeeseeeseceaeeeeeeeeeteseeennseses Na.327 6/7
Cha Ardhii ...c.cccccccseceecececceeeeeneeeeneeseerseeenesneseeees Na.320
Mmilik i wa Kipand e Kampuni Zilizobadilisha Majina............. Na. 328-36 7/8
Ilani ya KuhamishaJina la 8
4 Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi ............. Na.337
Cha Ardhii ....ecccccececeeseeeeeseseesceeeaeeseerseseeneeees Na.321 ....... .-..1+ Na. 338 8/9
Kumili ki Invento ry of Unclai med Property
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya

Regulation under the Examination Regulation, 2016
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 317 (GovernmentNotice No. 89 of 201 6).

Noticeis hereby giventhatNotice, Instrument, Kanuni Kanuni za Kudumu za Mikutano na Shughuli za
and Regulation as set out below have been issued and.are Halmashauri - Halmashauri ya Wilaya ya Msalala
published in Subsidiary Legislation SupplementNo. 9 dated (Tangazola Serikali Na. 90 la mwaka 2016).
4* March, 2016 to this number of the Gazette:-
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 318

Notice under the National Prosecutions Service IN THE COURT OF APPEAL OF TANZANIA AT
(Appointment of Public Prosecutors) 2016 (Government TABORA
Notice No. 86 of2016).
CAUSE LIST

Instrument under the National Flag and Coat of Arms
(Exemptions) 2016 (Government Notice No. 87 of2016). Before: Massati, J. A,
Friday the 1* Day ofApril, 2016
Instrument under the National Flag and Coat of Arms In Conference at 09:00 A. M.
(Exemptions) 2015 (Government Notice No. 88 of2016). For Pre-Sessions Meeting:
ba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikata wa
ekwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekw si ya kila Juma.
Kabla ya Jumamo
2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4.
Umma, S.L.P.

Salaam —Tanzania
Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es