Tanzania Government Gazette dated 2016-03-18 number 12

ISSN 0856 - 0323

GAZETI
MWAKA WA 97 18 Machi, 2016

TOLEO NA.12

BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
=O

Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO (i
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement wsssissssssccssesessessssssvversesaces Na.364 35 Special Resolutions - Asilia Group
In the Court of Appeal of Tanzania at (Tanzania Ltd) oe. ceceeeeeeeceseceeeeeeeeeeseeeeeeeenees Na.382 44.
Dodoma, Mbeya/Sumbawanga............. Na. 365-6 36/40 Special Resolution - Asilia Safari Ltd ........... Na. 383 44.
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ....... Na. 367-77 40/3 , Business Registration and Licensing
Kupotea kwa Leseni ya MakazZ..............000+ Na.378 43
Agency Appontmentof Liquidator............... 384 44/5
Kupotea/Kuungua/Kuharibika kwa \
Designation of Land for Investment
Leseni ya MakaZi.........ceceecceceeseeeeeeeeeeeeseeees Na.379 43
PUIPOSES..0. eee cece ec ee cceeeeceeeteceeteeeetanaeneees Na.385 45
Advertisement of Winding-Up Petition....... Na.380 43
Notice of Final Generals Meeting - Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi.............. Na.386 45
Ruhudji Energy Ltd oe eeeeeeeceeeeeeseees Na.381 44 Deed Poll on Change ofName.................. Na. 387-95 45/9

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 364 Rules under the Petroleum (Marine Loading and off Loading
Operations) 2016 (Government Notice No. 98 of 2016).
Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Order, Rules,
Regulation and Notice as set out below have been issued Rules under the Petroleum (Bitumen and Petcoke
and are published in Subsidiary Legislation Supplement Operations) 2016 (Government Notice No. 99 of 2016).
No. | 1 dated 18" March, 2016. Regulations under the Capital Markets and Securities
(Establishment of Stock Exchanges) (Amendment) 20 16
Sheria Ndogo za (Usafi wa Mazingira) za Halmashauri ya (GovernmentNotice No. 100 of2016).
Wilaya ya Meru, mwaka 2016 (Tangazola Serikali Na. 96
lamwaka2016). Regulations under the Tax Administration (General) 2016
(Government Notice No. 101 of 2016).
Orderunder the National Defence (Establishment of Mtwara
Service Battalion - 912 Unit) 2016 (GovernmentNotice Notice under the Merchandise Marks (Appointment of
No. 97 of2016). Members of Interdepepartmental Task Force) 2016
(Government Notice No. 102 of2016).

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania