Tanzania Government Gazette dated 2016-03-25 number 13

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA97 25 Machi, 2016

TOLEO NA.13 GAZETI
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
———_—(

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazcti

YALIYOMO
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk,
Notice ve Supplement 2. ssc. cceiececcecciaisc, Na.396 5] Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki .
Appointment of Chief Seeretary 0.000000... Na.397 52 AMM nimi mun NL ALO 60
Appointment of Regional Commissioners ... Na. 398 52/3 llani ya Kuhamisha/Kufutwa Jina la Mmiliki
Appointment of Commissiner General of wa Kipande cha Ardhi.........csesscseeseseeee ww Na.4ll 60
the Tanzania Revenue Authority and
Designation of Land for Investment
POpOSCS os scsccsesscsessceeasnerscnicacsscntenecseanaas Na.412-5 61/2
Director General of the Prevention and
Special RESOMPMOMvscsscsssvessesssveesssensvnrcsnass Na.416-7 62
Combating of Corruption Bureau .............. Na.399 53
Makampunit Yaliyobadilisha Majina......... Na. 418-24 63
In the Court of Appeal of Tanzania at Dar Deed Poll on Change of Name ............ccsee Na.425-8 64/5
OS Salaam «0... ecteeteeeeserer sets Na, 400 54/8 Usimamizi wa Mirath tu... cece 429 65
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi .......... Na. 401-8 58/60 Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi..............Na.430 65
Kufutwa kwa Leseni ya Makazi ...........eee Na.409 60 Mali ya Kuokot .........cecceeesessereereeeneerseereene Na, 431 66/7

TAARIFA YA KAWAIDA Na. 396 Order under the Rectification of Printing Errors (The
Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’
Notice is hereby given that Order, Regulation and Notice Performance Assessment) Regulations, 2015, Order,
as set out below have been issued and are published in 2016 (Government Notice No. 106 of 2016).
Subsidiary Legislation Supplement No. 12 dated 25" March,
2016 to this number ofthe Gazetre:- Order underthe Urban Planning (Mwanza City Master Plan-
Planning Area) 2016 (Government Notice No. 107 of
Order under the Forest (Magamba Nature Forest Reserve 2016).
Declaration, 2016 (Government Notice No. 103 of2016).

Order under the Forest (Mkingu Nature Forest Reserve Regulations under the Tobacco Industry Licensing (Fees)
Declaration, 2016 (Government Notice No. 104 of 2016), (Amendment) 20 16 (Government Notice No, 108 of 2016).

Order under the Forest (Chome Nature Forest Reserve Regulations under the Warehouse Receipts, 2016
Declaration, 2016 (Government Notice No. 105 of 2016). (Government Notice No. 109 of 2016).
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwaumma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, 8.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juni.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania