Tanzania Government Gazette dated 2016-04-01 number 14

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA97 1 Aprili, 2016

TOLEO NA.14 GAZETI DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/=

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
—_O0-—_—_

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
| Ilani ya Kuhamisha/KufutwaJina la
Notice re Supplement «0.0... cece reece Na. 432
Mmiliki wa Kipande cha Ardhi..............- Na.443 4
Kupotea kwa Leseni ya MakaZi .........-4 Na. 433-4 1/2
Special Resolution ..........sssseeccsesseseeceeeeeeens Na. 444-8 4/9,
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi....... Na. 435-40 2/3 ‘ Designation of Land for Investment
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Hati ya PUIPOSES00... lecscsseeseseseseeeceneneetsteteseseneetenenees Na.449 5
Kumiliki Ardhi occ eeeeneeeeeetenerereees Na. 441-2 3/4 Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ........ Na. 450-1 6
Change ofName by Deed Poll .......- eee Na. 452-3 6/7

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 432 TAARIFA YA KAWAIDA NA. 433

Notice is hereby given that Notice and Regulations as KUPOTEA KWA LESENI YA MAKAZI
Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
set out below have been issued and are Published in
(Sura 117)
Subsidiary Legislation Supplement No. 13 dated 1*April,
2016 to this numberof the Gazette:-
Namba ya Leseni: \LA009972.
Miniliki: NaBWikE ALLAN MBusA.
Notice underthe Laws Revision (Replacement of Texts of
Laws) Revised Edition of 2002 and some Laws Enacted Nambaya Kiwanja: \LA/UKG/MDF 10/158.
Mwombaji: NABWIKE ALLAN MBusa.
by Parliament of the United Republic of Tanzania Post
2002, 2016 (Government Notice No. 114 of 2016).
TAARIFA IMETOLEWA kwambaLeseni ya Makaziiliyotajwa
Regulation under the Sevings and Credit Cooperation hapo juu imepotea na ninakusudia kutoa Leseni ya Makazi
Societies (Government Notice No. 115 of 2016). mpyabadala yake, iwapo hakuna pingamizi kwa muda wa
miezi mitatu tokea tarche ya taarifa hii itakapotangazwa
katika Gazeti la Serikali.

ya manufaa
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatabaya ushirikiano na mengineyo, yakiwa
kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejime nti ya Utumishi wa
kwa umma yawezakuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania